Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
14.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri operáciách srdcových chlopní
14.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
13.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
8.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Rek. skládky posyp. materiálu oblasť Prešov
8.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Rek. skládky posyp. materiálu oblasť Prešov
8.
August
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Rek. skládky posyp. materiálu oblasť Prešov
8.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Rek. skládky posyp. materiálu oblasť Prešov
6.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Čadca - obchvat, preložka cesty I/11 - stavebné práce
6.
August
2014
Zmluvy Čadca - obchvat, preložka cesty I/11 - stavebné práce
5.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie
5.
August
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie
5.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie
5.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie
5.
August
2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie
5.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka
4.
August
2014
Zmluvy Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov
1.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Správa a prevádzka nehnuteľností v rezorte Ministerstva kultúry SR
26.
Júl
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády SR
17.
Júl
2014
Zmluvy Snina-ČOV-zvýšenie kapacity
16.
Júl
2014
Ponuky uchádzačov Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby