Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
2.
Júl
2015
Zmluvy Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia
1.
Júl
2015
Zmluvy Výkon stavebného dozoru na stavbe:Stropkov, Krušinec, Tisinec - Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
30.
Jún
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka
4.
Jún
2015
Správa podľa $21 ods. 2. „Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji“
4.
Jún
2015
Správa podľa $21 ods. 2. Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji
3.
Jún
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
18.
Máj
2015
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
5.
Máj
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
4.
Máj
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
4.
Máj
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
29.
Apríl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Informačno – komunikačné technológie, softvér, zariadenia a jednoduché stavebné úpravy pre projekty a vlastné potreby Technickej univerzity v Košiciach
29.
Apríl
2015
Zmluvy Informačno – komunikačné technológie, softvér, zariadenia a jednoduché stavebné úpravy pre projekty a vlastné potreby Technickej univerzity v Košiciach
27.
Apríl
2015
Zmluvy Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
27.
Apríl
2015
Ponuky uchádzačov Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Ponuky uchádzačov Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Ponuky uchádzačov Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Ponuky uchádzačov Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Zápisnica z otvárania ponúk Dvojrotorový zhrňovač
27.
Apríl
2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Dvojrotorový zhrňovač