Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
27.
Apríl
2015
Správa podľa $21 ods. 2. Dvojrotorový zhrňovač
21.
Apríl
2015
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
14.
Apríl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/61 Trenčín - most
14.
Apríl
2015
Zmluvy I/61 Trenčín - most
9.
Apríl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Aplikačná podpora pre IKVC
8.
Apríl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
2.
Apríl
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove
2.
Apríl
2015
Zmluvy Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove
1.
Apríl
2015
Zápisnica z otvárania ponúk I/72 Zbojská, sedlo- Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)
23.
Marec
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Zvislé dopravné značenie na cestách I.tried v správe SSC IVSC Košice
19.
Marec
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
18.
Marec
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/50 a I/18 Michalovce križovatka
18.
Marec
2015
Ponuky uchádzačov Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR
26.
Február
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
24.
Február
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
16.
Február
2015
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
13.
Február
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
13.
Február
2015
Zmluvy I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
12.
Február
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2 časť
11.
Február
2015
Zmluvy Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2 časť
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>