Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
29.
Január
2015
Zmluvy Chemický posypový materiál- KE
8.
Január
2015
Zmluvy I/61 Trenčín - most - AD
8.
Január
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/61 Trenčín - most - AD
2.
Január
2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Siemens
30.
December
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Komplexná dodávka anestéziologicko - resuscitačnej, infúznej techniky a lôžok.
22.
December
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Poskytovanie informačných služieb, telekomunikačných služieb a zabezpečenie poskytovania zvýšenej dostupnosti služieb pre prípad výpadku celého dátového centra
4.
December
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ „I/59 Dolný Kubín,hr. okresu-pruh pre pomalé vozidlá - stavebný dozor
4.
December
2014
Zmluvy „I/59 Dolný Kubín,hr. okresu-pruh pre pomalé vozidlá - stavebný dozor
1.
December
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
4.
November
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
4.
November
2014
Zmluvy I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
30.
Október
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Odstránenie kalamity v areáli parku v Betliari
30.
Október
2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Odstránenie kalamity v areáli parku v Betliari
30.
Október
2014
Ponuky uchádzačov Odstránenie kalamity v areáli parku v Betliari
30.
Október
2014
Zápisnica z otvárania ponúk Odstránenie kalamity v areáli parku v Betliari
13.
Október
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Kancelárske potreby
13.
Október
2014
Zmluvy Kancelárske potreby
9.
Október
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most
2.
Október
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Komplexná dodávka anestéziologicko - resuscitačnej, infúznej techniky a lôžok.
2.
Október
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Obnova fasády a výplní otvorov historickej budovy súdu