Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
26.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
26.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013
26.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
26.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
23.
September
2014
Zmluvy Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva
22.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
18.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
17.
September
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Stravovacie služby formou stravných poukážok pre Krajský súd v Trenčíne
12.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca - 2011
12.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca - 2011
12.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri operáciách srdcových chlopní
12.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
11.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Rekonštrukcia hnacích dráhových vozidiel mororovej trakcie radu 75x
11.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Rekonštrukcia hnacích dráhových vozidiel mororovej trakcie radu 75x
10.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ „Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely Centrálneho dátového archívu“
5.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ I/68 Mníšek nad Popradom zosuvy
2.
September
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce
28.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Rekonštrukcia budovy SNM - Spišského múzea v Levoči
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu