Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri operáciách srdcových chlopní
25.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri operáciách srdcových chlopní
20.
August
2014
Správa podľa $21 ods. 2. Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Zápisnica z otvárania ponúk Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Ponuky uchádzačov Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
20.
August
2014
Ponuky uchádzačov Stavebné úpravy v budove Krajského súdu v Trenčíne
18.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
18.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
18.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
14.
August
2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania