Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Najnovšie

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
1.
Apríl
2015
Slovenská správa ciest I/72 Zbojská, sedlo- Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)
10.
Júl
2014
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby
8.
Júl
2014
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Štúdia škôd spôsobených veľkými šelmami
3.
Apríl
2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Technická realizácia núteného odťahu
27.
Marec
2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky(Probiotech).
21.
Marec
2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov
13.
Marec
2014
Slovenská pošta, a.s. Operatívny lízing
12.
Marec
2014
Obec Jaslovské Bohunice IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší okruh 1.časť, 2.časť
11.
Marec
2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Čistiace prostriedky
10.
Marec
2014
Základná škola Výmena okien v triedach
zobraziť zoznam

Dôležité

zobraziť zoznam