Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Najčastejšie otázky a odpovede k systému CRDVO

 
 

 1. Prečo musia verejní obstarávatelia, ďalej len „VO“ a obstarávatelia, ďalej len „O“ posielať dokumenty do Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania, „CRDVO“?
  • Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní č.58/2011 Z. z.
 2. Kto a ako môže vkladať dokumenty do systému CRDVO?
  • Do systému CRDVO môžu vkladať dokumenty len registrovaní používatelia informačného systému zberu údajov „IS ZU“. Pred prvým použitím prihlasovacích údajov v CRDVO je potrebné ich aktivovať cez „užívateľskú zónu“, ktorá sa nachádza v strednej časti hlavnej stránky CRDVO. Do registrovanej zóny sa dá dostať cez klik na tlačidlo „Administrácia“ v pravom hornom rohu hlavnej stránky CRDVO a zadaním prihlasovacích údajov t. z. “užívateľské meno” a “heslo“.
 3. Ako do systému CRDVO získa prístup „VO“ a „O“ ?
  • Registrovaný „VO“ a „O“ sa prihlási prostredníctvom tzv. ID obstarávateľa a hesla, používaného do starej aplikácie ZOVO
  • Neregistrovaný „VO“a „O“ si vytvorí nový účet na portáli ÚVO pomocou funkcie vytvoriť účet. Po vytvorení účtu si vyplní ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 DO IS ÚVO, ktorú odošle elektronicky a zároveň podpísanú verziu na ÚVO poštou. Po registrácii budú používateľovi pridelené práva „VO“/„O“/§ 7 zákona. Následne mu bude vygenerované ID heslo pre prístup do CRDVO. Prístupové údaje budú „VO“ a „O“ odoslané elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti o registráciu.
 4. Kto je povinný posielať dokumenty z verejného obstarávania, druh dokumentu „zmluvy“ do systému CRDVO?
  • Všetci „VO“ a „O“, ktorí nemajú povinnosť vkladať/zverejňovať zmluvy v centrálnom registri zmlúv „CRZ“.
 5. Kto je povinný posielať na Úrad pre verejné obstarávanie informáciu o uzatvorení zmluvy?
  • Všetci „VO“, ktorým to vyplýva zo zákona č. 546/2010 Z. z. a ktorí vkladajú uzavreté zmluvy do centrálneho registra zmlúv „CRZ“.
 6. Môžu sa dokumenty do jednotlivých „zákaziek“ v systéme CRDVO vkladať postupne s časovým odstupom, alebo sa musia vkladať a tiež publikovať t.j. odosielať na Úrad pre verejné obstarávanie k zverejneniu naraz?
  • Dokumenty ku konkrétnej zákazke je možné vkladať aj publikovať t.j. odosielať na Úrad pre verejné obstarávanie k zverejneniu postupne, pri dodržaní podmienok uvedených v zákone.
 7. Dajú sa už vložené dokumenty do CRDVO upravovať, mazať ,meniť?
  • Áno, ale len pokiaľ neboli dosiaľ publikované t. z. odoslané prostredníctvom systému CRDVO na ÚVO a zverejnené.
 8. Bude možné už publikované t.j. odoslané dokumenty cez systém CRDVO a zverejnené akokoľvek opravovať a zamieňať?
  • Je to možné, nasadili sme modul pre zmenové konanie – korigendu, ktorý umožňuje, že už zverejnené chybné dokumenty nebudú viditeľné verejnosti. V systéme však zostanú naďalej prítomné a prístupné administrátorovi „VO“ a „O“ aj administrátorovi CRDVO, ako aj kontrolným orgánom.
 9. Kde nájdete identifikátor dokumentu zverejneného v CRZ?
  • Identifikátor dokumentu v CRZ zistíte ak sa kurzorom myši presuniete na príslušný Názov zmluvy / č. Zmluvy – modro podčiarknutý text sa zmení na červený a v spodnej časti obrazovky je odkaz. Súčasťou odkazu je identifikátor, ktorý hľadáte ( ID = ******, kde hviezdička reprezentuje číslicu ).