Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie strážnej služby pre LESY SR, š.p., OZ Trenčín, na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2014


Obstarávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
97566 Banská Bystrica
IČO:36038351
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:85/2012 (Stránky UVO)
ID:53683
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 321.21 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

ISS Facility Services s.r.o., IČO: 31345212
Mokráň záhon 2, 82104  Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 2.42 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
DUG, s.r.o., IČO: 36034762
Cukrovarská 83/32, 97901  Rimavská Sobota, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 3.73 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
GRUPP 5B, IČO: 36462764
Popradské nábrežie 476/2, 05801  Poprad, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 30.08.2012
Veľkost: 554.04 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
FALCO GROUP, s.r.o., IČO: 36688509
Zvolenská cesta 45/591, 96263  Pliešovce, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 13.33 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
SECURITAS SK s.r.o., IČO: 36768073
Bojnická cesta 1911/3, 97101  Prievidza, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 710.02 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
DKFB PLUS, s.r.o., IČO: 44626975
Údernícka 14/A, 85101  Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 1.82 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
GUARD-TN, spol. s r.o., IČO: 44970293
Zlatovská cesta 22, 91105  Trenčín, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 2.44 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Aegis EU s.r.o., IČO: 45528055
Bratislavská 700/2, 90046  Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 2.14 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 311.26 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 310.25 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

DUG, s.r.o., IČO: 36034762
Cukrovarská 83/32, 97901  Rimavská Sobota, SK
Zmluvy
Zverejnené: 28.08.2012
Veľkost: 328.67 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

DUG, s.r.o., IČO: 36034762
Cukrovarská 83/32, 97901  Rimavská Sobota, SK
Identifikátor dokumentu v CRZ: 6650
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.08.2012
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 12.04.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 03.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 03.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 03.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 03.06.2016