Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

28.
Február
2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
28.
Február
2014
Štátny fond rozvoja bývania
28.
Február
2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
28.
Február
2014
Správa finančnej kontroly
28.
Február
2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
28.
Február
2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28.
Február
2014
Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Február
2014
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
28.
Február
2014
Slovenská agentúra životného prostredia
27.
Február
2014
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
27.
Február
2014
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
27.
Február
2014
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
27.
Február
2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina