Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

25.
Február
2014
ZELEHOS, s.r.o.
25.
Február
2014
Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca
25.
Február
2014
Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
25.
Február
2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
25.
Február
2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
25.
Február
2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
25.
Február
2014
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
25.
Február
2014
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
25.
Február
2014
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná
25.
Február
2014
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná
24.
Február
2014
Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o.
24.
Február
2014
Mestská krytá plaváreň
24.
Február
2014
Ľubovnianske múzeum-hrad v Starej Ľubovni
24.
Február
2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť