Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákazky

17.
Február
2014
Vodohospodárska výstavba, š.p.
17.
Február
2014
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
17.
Február
2014
Obec Jaslovské Bohunice
17.
Február
2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
17.
Február
2014
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
17.
Február
2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
17.
Február
2014
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
17.
Február
2014
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
17.
Február
2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17.
Február
2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17.
Február
2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
17.
Február
2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
16.
Február
2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Február
2014
Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Február
2014
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
14.
Február
2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.