Zoznam použitých skratiek:
Domov

Postup pre zverejňovanie dokumentov RKbZ

28.07.2011

Upozorňujme verejných obstarávateľov / obstarávateľov, že pri vkladaní dokumentov z VO do aplikácie CRDVO v prípade RKbZ  použili dočasne "číslo oznámenia/výzvy vo VVO"  99999, ak RKbZ nie je zverejnené vo VVO (Vestník verejného obstarávania).