Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Kontakt


Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava

Tel.: +421 2 50264 233, 234, 235
E-mail: crdvo_helpdesk@uvo.gov.sk
Linka: http://www.uvo.gov.skZobraziť Úrad pre verejné obstarávanie na väčšej mape