Zoznam použitých skratiek:
Domov

Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.crdvo.uvo.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača, najčastejšie použitím klávesových skratiek CTRL+, alebo CTRL-.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) pre jednoduchšiu navigáciu a to nasledovne:
  • 0 - na obsah stránky
  • 1 - nápoveda ku klávesovým skratkám
  • 2 - hlavná strána
  • 3 - mapa stránok
  • 4 - vyhľadávaniePoužitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača.
  • Internet Explorer ALT+písmeno a enter,
  • Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno,
  • Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey),
  • Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webových stránok, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@uvo.gov.sk prípadne tvorcov na adrese info@aglo.sk alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky.