Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.crdvo.uvo.gov.sk sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača, najčastejšie použitím klávesových skratiek CTRL+, alebo CTRL-.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) pre jednoduchšiu navigáciu a to nasledovne:Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača.
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webových stránok, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@uvo.gov.sk prípadne tvorcov na adrese info@aglo.sk alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.
Autor nezodpovedá za obsah stránky.