Zoznam použitých skratiek:
Domov

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre nadstavbu v rámci "Dostavby budovy VÚSCH - Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH, a.s."


Obstarávateľ:Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8
04011 Košice
IČO:36601284
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:781/2009 (Stránky UVO)
ID:65751
Poznámka:Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 18.09.2012 pod zn. 2012/S 179-294201 a vo Vestníku verejného obstarávania č.178/2012 dňa 15.09.2012 pod zn. 10780-DES

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 301.6 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

ARTES Design, s.r.o., IČO: 36577880
Letná 47, 040 01  Košice, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 229.31 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 307.04 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 150.09 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 264.36 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 117.52 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 215.3 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 168.07 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 05.11.2012
Veľkost: 353.09 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

ARTES Design, s.r.o., IČO: 36577880
Letná 47, 040 01  Košice, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 688006
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.11.2012
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.08.2016