Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Poistenie motorových vozidiel


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:13683/2012 (eVestnik)
ID:81097
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 302.82 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

UNIQA poisťovňa a.s., IČO: 653501
Lazaretská 15, 820 07  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 2.58 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 1.36 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 250.81 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 297.88 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 122.97 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

UNIQA poisťovňa a.s., IČO: 653501
Lazaretská 15, 820 07  Bratislava, SR
Zmluvy
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 272.58 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zmluvy
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 375.69 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zmluvy
Zverejnené: 12.02.2013
Veľkost: 359.6 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.