Zoznam použitých skratiek:
Domov

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka


Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Miletičova 19
82619 Bratislava-Ružinov
IČO:00003328
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2012 (eVestnik)
ID:87614
Poznámka:VS T-04/12 poskytnutie služieb (DSP, DP)

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 09.12.2013
Veľkost: 689.36 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČO: 3132200
Kominárska 2, 4, 832 03  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 20.37 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO: 31815332
Ružová dolina 10, 821 09  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 22.87 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35860073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 11.69 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Združenie KLADZANY; hl.člen-Alfa 04 a.s.; člen-GEOCONSULT, spol. s r.o.; člen-ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, IČO: 35889853
Jašíkova 6, 821 03  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 18.88 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Valbek s.r.o., IČO: 36612642
Kutuzovova 11, 831 03  Bratislava, Slovenská republika
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 09.04.2013
Veľkost: 12.48 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 23.07.2014
Veľkost: 682.47 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 09.12.2013
Veľkost: 1.73 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 12.07.2013
Veľkost: 437.01 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35 860 073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1169548
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 09.12.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 30.06.2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 14.06.2017
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35860073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 971348
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 12.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.08.2014