Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zvislé dopravné značky a príslušenstvo


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:11547/2011 (eVestnik)
ID:97394
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 173.88 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Alezár, , IČO: 14302331
Stará Prešovská cesta 10, 040 01  040 01 Košice, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 2.28 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Doprastav a.s., , IČO: 31333320
Drieňová 27, 826 56   Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 6.49 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Sates a.s., , IČO: 31628541
Slovenských partizánov 1423/1, 071 01  071 01 Považská Bystrica, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 1.59 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Smaltovňa s.r.o., , IČO: 34149902
Bratislavská 25, 908 51  908 51 Holič, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 1.71 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Hakom s.r.o., , IČO: 36000124
Československej armády 18 , 036 01  036 01 Martin, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 2.55 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Tris , spol. s r.o., IČO: 36202771
Opatovská cesta 4, 040 01  040 01 Košice, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 1.96 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Plutko s.r.o., , IČO: 36580040
Priemyselná 27/1707,, 071 01  071 01 Michalovce, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 2.62 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Signatech spol. s r.o., IČO: 44690118
Družstevná 737/1, 900 89  900 89 Častá, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 3.65 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 26.04.2013
Veľkost: 128.45 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 214.14 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Sates a.s., IČO: 31628541
Slovenských partizánov 1423/1, 071 01  071 01 Považská Bystrica, SK
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 253.56 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 08.08.2013
Veľkost: 286.84 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 01.04.2014
Veľkost: 526.6 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 27.04.2015
Veľkost: 130.04 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 23.07.2015
Veľkost: 144.49 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 15.01.2016
Veľkost: 221.45 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 15.01.2016
Veľkost: 141.95 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 27.01.2016
Veľkost: 141.95 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 27.01.2016
Veľkost: 145.39 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Sates a.s., IČO: 31628541
Slovenských partizánov 1423/1, 071 01  071 01 Považská Bystrica, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.04.2013