Zoznam použitých skratiek:
Domov

Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby


Obstarávateľ:Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7
82107 Bratislava-Vrakuňa
IČO:00603295
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:31/2013 (eVestnik)
ID:98050
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 10.07.2014
Veľkost: 433.03 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

CHEMIX-D, spol. s r.o., IČO: 31406840
Pri vinohradoch 172, 83106  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2014
Veľkost: 123.15 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 10.07.2014
Veľkost: 7.14 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 10.07.2014
Veľkost: 1.4 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 10.07.2014
Veľkost: 355.75 kB