Zoznam použitých skratiek:
Domov

Stravovacie služby formou stravných poukážok na rok 2013


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:2013/2013 (eVestnik)
ID:99964
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 380.64 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Edenred Slovakia s.r.o., IČO: 31328695
Karadžičova 8, 820 15  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 1.07 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 259.47 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 303.25 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 101.97 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

DOXX-Stravné lístky s.r.o., IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01  Žilina, SR
Zmluvy
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 532.18 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

DOXX-Stravné lístky s.r.o., IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01  Žilina, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 16.05.2013