Zoznam použitých skratiek:
Domov

I/72 Zbojská, sedlo- Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)


Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Miletičova 19
82619 Bratislava-Ružinov
IČO:00003328
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:242/2012 (eVestnik)
ID:101901
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 01.04.2015
Veľkost: 88 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.