Zoznam použitých skratiek:
Domov

ZARIADENIA NA ČISTENIE DOKUMENTOV


Obstarávateľ:Slovenská národná knižnica
nám. J.C.Hronského 1
03601 Martin
IČO:36138517
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:98/2013 (eVestnik)
ID:129134
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 167.38 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Ceiba s.r.o., IČO: 25609033
Jana Opletala 1265, CZ 250  Brandýs nad Labem/St. Boleslav , Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 166.25 kB
EXIMA spol. s r.o., IČO: 31622666
Lazovná 52, 974 01  Banská Bystrica, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 242.25 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 212.55 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 169.07 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 116.11 kB
 
2, Zmluvy

EXIMA spol. s r.o., IČO: 31622666
Lazovná 52, 974 01  Banská Bystrica, Slovensko
Zmluvy
Zverejnené: 10.03.2014
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

EXIMA spol. s r.o., IČO: 31622666
Lazovná 52, 974 01  Banská Bystrica, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1281022
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 10.03.2014