Zoznam použitých skratiek:
Domov

Telekomunikačné služby mobilného operátora


Obstarávateľ:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP 33
81331 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00165182
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:128/2013 (eVestnik)
ID:134423
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 1.91 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108  Bratislava , Bratislava
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 645.42 kB
Slovak Telekom, a.s. , IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 653.68 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 1.1 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 1.97 MB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 1.04 MB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 1.18 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 02.12.2015
Veľkost: 137.26 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08  Bratislava , Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1159648
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 04.12.2013