Zoznam použitých skratiek:
Domov

Servis motorových vozidiel.


Obstarávateľ:Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17
85005 Bratislava-Petržalka
IČO:35937874
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:126/2013 (eVestnik)
ID:144620
Poznámka:10458 - MSS

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 314.27 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

GentleCar, s.r.o., IČO: 35855339
Námestie Slobody 32, 90901  Skalica, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 46.33 kB
RODEX CAR, s.r.o., IČO: 35860251
Mlynské nivy 63, 82109  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 36.81 kB
HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542
Vajanského 24, 90501  Senica, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 38.17 kB
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., IČO: 44855206
Sklabinská 20, 83106  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 119.36 kB
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., IČO: 45960470
Škultétyho 437/18, 95801  Partizánske, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 59.35 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 172.12 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 233.59 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 202.17 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 260.03 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 236.21 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 208.19 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 194.34 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 236.01 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

RODEX CAR, s.r.o., IČO: 35860251
Mlynské nivy 63, 82109  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1237917
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014