Zoznam použitých skratiek:
Domov

Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave


Obstarávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
81806 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00397865
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:121/2013 (eVestnik)
ID:146520
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 404.22 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 1.07 MB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 405.73 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

VÁHOSTAV-SK, a.s., IČO: 31356648
Hlinksá 40, 011 18  Žilina, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 134.23 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 271.75 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 268.81 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 295.57 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 375.86 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 375.86 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 229.14 kB
 
2, Zmluvy

VÁHOSTAV-SK, a.s., IČO: 31356648
Hlinksá 40, 011 18  Žilina, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 2.46 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

VÁHOSTAV-SK, a.s., IČO: 31356648
Hlinksá 40, 011 18  Žilina, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 19764000
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 20.02.2014