Zoznam použitých skratiek:
Domov

Opravy, údržba a servis služobných motorových vozidiel Univerzity Mateja Bela


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:16/2013 (Stránky UVO)
ID:146581
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 104.84 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

H&M autodopravy - predaj s.r.o., IČO: 31559786
Jakubská cesta 1/A, 97401  Banská Bystrica, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 130.37 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 158.21 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 77.45 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 107.14 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 212.03 kB