Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:127/2013 (Stránky UVO)
ID:146606
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 88.2 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

DeLUX-SM s.r.o., IČO: 31427855
1. mája 939, 952 01  Vráble, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 44.74 kB
BANCHEM s.r.o., IČO: 36227901
Rybný trh 332/9, 929 01  Dunajská Streda, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 38.61 kB
Lynne SK s.r.o., IČO: 36642681
Kvetinová 14, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 34.4 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 87.17 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 97.66 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 19.02.2014
Veľkost: 52.52 kB