Zoznam použitých skratiek:
Domov

Elektrická energia


Obstarávateľ:Mestská časť Košice - Západ
Tr. SNP 39
04011 Košice-Západ
IČO:00690970
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:209/2013 (eVestnik)
ID:146618
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 251.15 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, 82511  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 2.39 MB
ENERGA Slovakia s.r.o., IČO: 36362727
Zámocká 30, 81101  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 2.95 MB
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008
Pri Rjčianke 8591/4B, 01047  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 27.02.2014
Veľkost: 11.38 MB
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 2.55 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 316.47 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 193.23 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 268.25 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.