Zoznam použitých skratiek:
Domov

Certifikácia systému manažérstva kvality rektorátu UMB a 6 organizačných súčastí (fakúlt) s vystavením certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008, vydanej v SR ako STN EN ISO 9001:2009 pre projekt ESF


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:16/2013 (eVestnik)
ID:146619
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 103.01 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

ITQ - CZ s.r.o., IČO: 29449294
U Tesly 1825, 735 41  Petřvald, Česká Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 237.52 kB
QSCert, spol. s r.o., IČO: 36040631
Strážska cesta 7892, 960 01  Zvolen, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 32.62 kB
PQM s.r.o., IČO: 36053058
Trieda SNP 75, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 150.81 kB
ASTRAIA® Certification, s.r.o., IČO: 36549851
Mostná 13, 949 01  Nitra, Slovenská Republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 179.12 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 94.18 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 84.32 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 92.83 kB