Zoznam použitých skratiek:
Domov

Softvérová aplikácia EUROSTAG alebo jemu podobná


Obstarávateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vazovova 5
81243 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00397687
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:127/2013 (eVestnik)
ID:146630
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 363.57 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 340.29 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 367 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 214.36 kB