Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie leteniek


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:65/2013 (eVestnik)
ID:146664
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 82.53 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

IC Tour s.r.o., IČO: 28275349
Havlíčkova 1, 686 01  Uherské Hradiště , ČR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 117.35 kB
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., IČO: 35697300
Krížna 8, 811 07  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 146.5 kB
REDI TOUR s.r.o., IČO: 35719192
Zámocká ul. 18, P.O.BOX 309, 810 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 113.79 kB
SATUR TRAVEL, a.s., IČO: 35787201
Miletičova 1, 824 72  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 114.86 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 86.08 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 176.83 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 81.89 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zrušené: 20.02.2014
Veľkost: 86.08 kB