Zoznam použitých skratiek:
Domov

Služby


Obstarávateľ:Národný ústav reumatických chorôb
Nábr. I. Krasku 4
92101 Piešťany
IČO:00165271
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:246/2013 (eVestnik)
ID:146675
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 257.11 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., IČO: 35681462
Heydukova 10, 81250  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 50.88 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 224.65 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 253.04 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 197.94 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 87.1 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., IČO: 35681462
Heydukova 10, 81250  Bratislava, Slovensko
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 20.02.2014