Zoznam použitých skratiek:
Domov

Spotrebný materiál na transfúziu krvi


Obstarávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
01207 Žilina
IČO:17335825
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2013 (eVestnik)
ID:146775
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 13.03.2014
Veľkost: 167.29 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Vidra a spol.s.r.o., IČO: 31589561
Štrková 8, 01196  Žilina, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 53.42 kB
Intravena, s.r.o.,, IČO: 31717802
Levočská 9, 08001  Prešov, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 112.95 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 13.03.2014
Veľkost: 172.75 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.03.2014
Veľkost: 143.97 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 158.32 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.