Zoznam použitých skratiek:
Domov

Digitálna galéria- nákup reštaurátorského, diagnostického, laboratórneho a materiálového vybavenia


Obstarávateľ:Slovenská národná galéria
Riečna 1
81513 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00164712
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:124/2013 (eVestnik)
ID:146783
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 186.48 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

PYRA, spol. s r.o. , IČO: 31 396 623
Sartorisova 8, 821 08  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 3.94 MB
Kvant spol. s r.o., IČO: 31398294
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, 842 48  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 9.86 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 186.09 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 259.84 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 243.65 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 282.95 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Kvant spol. s r.o., IČO: 31398294
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, 842 48  Bratislava, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1270033
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014