Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:54/2013 (eVestnik)
ID:146796
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 95.44 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Ján Volf, IČO: 11785250
Pifflova 5 , 851 01  Bratislava V, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 154.74 kB
Mgr. Marta Ďumbalová – Chránená dielňa ALFA, IČO: 17062926
Kyjevské námestie 2, 974 04  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 116.37 kB
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. ŠEVT a.s., IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 165.8 kB
Tibor Varga TSV Papier, IČO: 32627211
Adyho 14, 984 01  Lučenec, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 172.21 kB
Lamitec, spol. s r.o., IČO: 3571069
Plynárenská 2, 821 09  Bratislava 2, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 128.59 kB
Firma Bučko s.r.o, IČO: 36633038
Rudlovská cesta 41, 974 01  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 114.99 kB
PAPERA, s.r.o., IČO: 46082182
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 142.98 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 92.81 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 209.03 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 79.17 kB
 
2, Zmluvy

Lamitec s.r.o., IČO: 3571069
Plynárenská 2, 821 09  Bratislava 2, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 348.79 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 415.96 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 415.96 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 718.06 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Lamitec s.r.o., IČO: 3571069
Plynárenská 2, 821 09  Bratislava 2, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 955738
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014