Zoznam použitých skratiek:
Domov

Rôzne druhy tlačovín a tlačiarenských výrobkov


Obstarávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
01207 Žilina
IČO:17335825
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:242/2013 (eVestnik)
ID:146821
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, IČO: 31331131
Plynárenská 6, 82109  Bratislava, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 74.2 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.