Zoznam použitých skratiek:
Domov

Tlačiarenské služby pre Univerzitu Mateja Bela a jej súčasti


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:96/2013 (eVestnik)
ID:146834
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 82.85 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 86.37 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Róbert Jurových – NIKARA, IČO: 30450365
M. R. Štefánika 25, 963 01  Krupina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 141.32 kB
Equilibria, s.r.o., IČO: 36582051
Poštová 13, 040 01  Košice, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 184.03 kB
Tlačiareň P+M, s.r.o., IČO: 46008535
Budovateľská 1672/16, 038 53  Turany, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 131.43 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 87.13 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 153.31 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 89.04 kB
 
2, Zmluvy

Equilibria, s.r.o., IČO: 36582051
Poštová 13, 040 01  Košice, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 318.07 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 566.88 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 222.57 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 193.08 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 152.97 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 223.21 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 193.07 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Equilibria, s.r.o., IČO: 36582051
Poštová 13, 040 01  Košice, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1031380
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014