Zoznam použitých skratiek:
Domov

Úprava vchodov do suterénov skladov Brodnianka


Obstarávateľ:Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29
81263 Bratislava-Staré Mesto
IČO:30844363
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:189/2013 (eVestnik)
ID:146851
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 197.78 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34 112 103
Mokráň záhon 2, 821 04  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 199.06 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 129.89 kB
SIPE, s.r.o., IČO: 36 371 181
Oravská Lesná 201, 029 57  Oravská Lesná, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 180.41 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 62.13 kB
OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r.o., IČO: 364 11 299
Krušetnica 237, 029 54  Krušetnica, Slovenská republiky
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 162.15 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 81.92 kB
Lu - Vas, s.r.o., IČO: 364 278 45
Lietavská Svinná 259, 013 11  Lietavská Svinná , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 152.05 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 37.34 kB
M - SILNICE a.s., IČO: 42196868
Husova 1697, 53003  Pardubice, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 115.69 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 41.34 kB
Via - kom s.r.o., IČO: 45472718
Lúčna 891/2, 965 01  Žiar nad Hronom, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 290.43 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 105.06 kB
ABADOS, s.r.o., IČO: 465 904 47
Čimhová 152, 027 12  Čimhová, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 184.52 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 71.72 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 107.75 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 200.8 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 283.05 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

ABADOS, s.r.o., IČO: 465 904 47
Čimhová 152, 027 12  Čimhová, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1265773
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014