Zoznam použitých skratiek:
Domov

Vyšetrovacie rukavice


Obstarávateľ:Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
05845 Poprad
IČO:36513458
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:212/2013 (Stránky UVO)
ID:146854
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 221.76 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

VWR International GmbH, IČO: 1034731
Prievozska 6, 821 09  Bratislava, Bratislava
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 4.17 MB
IL - MED, Ing. Ladislav Ivanics,, IČO: 3126500
Hlavná 52, 943 01  Štúrovo, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 3.2 MB
HARTMANN-RICO spol. s r.o., IČO: 31351361
Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 2.08 MB
Rhea spol. s r.o.,, IČO: 31388507
Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 2.47 MB
VIDRA a spol. s r.o.,, IČO: 31589561
Štrková 8, 011 96  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 6.21 MB
Unipharma a.s., IČO: 31625657
Opatovská cesta 4, 972 01  Bojnice, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 4.68 MB
MEDICAL GROUP SK, a.s., IČO: 31708030
Turgenevova 19, 040 01  Košice, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 7.38 MB
DLPHARM, s.r.o.,, IČO: 45928657
Jabloňova 29, 974 05  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 3.17 MB
MV & S s.r.o.,, IČO: 47215038
Polyvkova 199/21, 089 01  Svidník, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 3.77 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 746.24 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 100.9 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 230.98 kB
 
2, Zmluvy

IL - MED, Ing. Ladislav Ivanics,, IČO: 3126500
Hlavná 52, 943 01  Štúrovo, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 1.9 MB
HARTMANN - RICO spol, s r.o.,, IČO: 31351361
Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 1.82 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

HARTMANN - RICO spol, s r.o.,, IČO: 31351361
Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014
IL - MED, Ing. Ladislav Ivanics, IČO: 33126500
Hlavná 52, 943 01  Štúrovo, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014