Zoznam použitých skratiek:
Domov

Chemický posypový materiál na báze MgCl


Obstarávateľ:Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
08005 Prešov
IČO:37936859
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:19266/2013 (eVestnik)
ID:146880
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 210.63 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Silicon, a.s., IČO: 36190560
Zimná 131, 049 25  Dobšiná, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 214.45 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 183.26 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 202.87 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Silicon, a.s., IČO: 36190560
Zimná 131, 049 25  Dobšiná, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.02.2014