Zoznam použitých skratiek:
Domov

Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy v Obci Topoľnica


Obstarávateľ:Obec Topoľnica
Topoľnica 13
92592 Topoľnica
IČO:00306231
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:210/2013 (eVestnik)
ID:146924
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

EcoLed Solutions a.s. , IČO: 36747262
Zámocká 20, 811 01  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 299.1 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.