Zoznam použitých skratiek:
Domov

Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb


Obstarávateľ:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
83752 Bratislava-Nové Mesto
IČO:00165565
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:122/2013 (eVestnik)
ID:146927
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 210.66 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 177.21 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Skupina dodávateľov v zložení: NESS Slovensko, a.s. a LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, IČO: 00603783; 00692069
Galvaniho 15/C; Gavlovičova 9, 821 04  Bratislava; Košice, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1267539
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 22.02.2014