Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka inovatívnych technológií na zvýšenie konkurencieschopnosti spločnosti Les, s.r.o. a zvýšenie výroby EKO brikiet


Obstarávateľ:LES, s. r. o.
Hodžova 9
91101 Trenčín
IČO:36315796
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:126/2013 (eVestnik)
ID:146938
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 255.77 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

STROJÍRNS PŽ, s.r.o., IČO: 46576169
U dráhy 4/2297, 78501  šternerk, ČR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 19.74 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 285.94 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 274.31 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 377.83 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 209.07 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 23.02.2014
Veľkost: 106.77 kB