Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka dreva - reziva


Obstarávateľ:Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
82009 Bratislava-Ružinov
IČO:35914921
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:198/2013 (Stránky UVO)
ID:146946
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 184.93 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Viktor Pavčo Firma POVI, IČO: 33 788 383
Vladina 760, 027 44  Tvrdošín, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 998.37 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 993.8 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 953.46 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 179.44 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 183.03 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 545.45 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 10.03.2014
Veľkost: 297.07 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Viktor Pavčo Firma POVI, IČO: 33 788 383
Vladina 760, 027 44  Tvrdošín, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1268874
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014