Zoznam použitých skratiek:
Domov

Tlačiarenské služby, graficke služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM - 9. otvorenie RD


Obstarávateľ:Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:42134943
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:157/2011 (eVestnik)
ID:146960
Poznámka:8. otvorenie rámcovej dohody bolo zrušené z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bola rámcová dohoda otvorená.

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Tlačiareň Róbert Jurových - NIKARA, IČO: 30450365
M. R. Štefánika 25, 963 01  Krupina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 304.53 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 39.4 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 932.61 kB
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s., IČO: 31331131
Plynárenská 6, 82109  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 286.9 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 212.99 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 39.4 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 6.89 MB
DOLIS s.r.o., IČO: 35698586
Grosslingova 45, 81109  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 272.83 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 115.63 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 483.57 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 418.09 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 619.58 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 2.56 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 222.3 kB
 
2, Zmluvy

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s., IČO: 31331131
Plynárenská 6, 82109  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 162.62 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 56.75 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 51.83 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s., IČO: 31331131
Plynárenská 6, 82109  Bratislava, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1269617
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 24.02.2014