Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a sedadiel pre Univerzitu Mateja Bela a jej súčasti


Obstarávateľ:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
97401 Banská Bystrica
IČO:30232295
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:128/2013 (eVestnik)
ID:146975
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 83.93 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 81.01 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 83.24 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 81.54 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

ALEX Fémbútor Kft., IČO: 11893389-2-13
Magyar u. 21-23, H-2072  Zsámbék, Maďarská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 254.79 kB
KLS, spol. s r.o., IČO: 30223288
Martina Rázusa č. 9 , 010 01  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 228.75 kB
MY DVA Slovakia, s.r.o., IČO: 30232295
Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava , SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 165.22 kB
FALCO SLOVAKIA, s.r.o. , IČO: 31396488
Bottova 7, 811 09  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 170.22 kB
DREMONT, spol. s r.o. , IČO: 31567282
Družstevná 98, 976 32  Badín, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
XEPAP, spol. s r.o. , IČO: 31628605
Jesenského 4703, 960 01  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 245.93 kB
CREON DESIGN, s.r.o., IČO: 35801662
Gaštanová 13, 811 04   Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 176.05 kB
NABIMEX, s.r.o., IČO: 36022331
Borovianska 2488/37, 960 01  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 232.57 kB
Brik, a.s., IČO: 36045802
Dolná 101/74, 967 01  Kremnica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 229.8 kB
VAREZ INTERIER, spol. s r.o., IČO: 36243370
Unín č. 32, 908 46  Unín, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 234.96 kB
EXUNACO INTERIERY, s.r.o. , IČO: 36552160
Čierne Blato 38 , 935 05  Pukanec, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 238.73 kB
DREVONA GROUP s.r.o., IČO: 45895856
Výhonská 1, 835 10  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 217.96 kB
PAPERA, s.r.o. , IČO: 46082182
Čerešňová 17, 974 05   Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 190.34 kB
BORGETTO, s.r.o., IČO: 46307141
Panenská 24, 811 03  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 335.45 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 85.82 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 109.16 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 93.92 kB
 
2, Zmluvy

NABIMEX, s.r.o., , , IČO: 36022331
Borovianska 2488/37, 960 01  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 261.4 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 73.24 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 26.02.2014
Veľkost: 48.28 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

NABIMEX, s.r.o., IČO: 36022331
Borovianska 2488/37, 960 01  Zvolen, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1150841
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.02.2014
 

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zrušené: 24.02.2014
Veľkost: 83.93 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zrušené: 24.02.2014
Veľkost: 81.01 kB