Zoznam použitých skratiek:
Domov

Technológia na spracovanie červeného hrozna - REGIA TT, spol. s r.o.


Obstarávateľ:REGIA TT, spol. s r.o.
Orechová č. 89
07251 Orechová
IČO:31684734
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:207/2013 (eVestnik)
ID:147001
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 26.37 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

VIN. TECH s.r.o. , IČO: 34 134 701
Holubyho 27, 902 01  Pezinok, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 399.92 kB
VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23, 076 31  Viničky, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 54.45 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 131.54 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 35.26 kB
 
2, Zmluvy

VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23 , 076 3  Viničky, SR
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.