Zoznam použitých skratiek:
Domov

Obstaranie vysokozdvižných zariadení do výroby - REGIA TT, spol. s r.o.


Obstarávateľ:REGIA TT, spol. s r.o.
Orechová č. 89
07251 Orechová
IČO:31684734
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:209/2013 (eVestnik)
ID:147011
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 25.59 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Gekkon s.r.o. , IČO: 35 789 719
Rybničná 30, 831 07  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 148.33 kB
VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23 , 076 3  Viničky, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 176.98 kB
Nemček SONES spol. s r.o. , IČO: 36 248 371
Bulharská 42, 917 01  Trnava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 148.12 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 52.92 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 149.68 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 21.03 kB
 
2, Zmluvy

VÍNO SERVICE s.r.o. , IČO: 36 204 935
Tokajská č. 185/23 , 076 31  Viničky, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 24.02.2014
Veľkost: 662.68 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.